FASILITETMaskineringssenter

Maskineringssenter

LOS Marine sitt maskineringssenter har moderne CNC-maskinar for fresing og dreiing (tidligare Olvondo). Spesialiteten til selskapet er maskinering av tunge komponentar, men har sterk kompetanse og rett utstyr for å handtera alle komponentstorleikar.

Maskineringssentera kan handtera komponentar som veg opptil 50 tonn, og alle har palettsystem tilgjengeleg. Dette gjer at LOS Marine sine maskineringstenester er fleksible, med raske overgangar, noko som gir kundane dei beste leveringstidene og prioriteringane.

LOS Marine har sveisemaskinar tilgjengeleg, og utviklar derfor dei nødvendige sveiseprosedyrane for alle nødvendige materialar. Styringsdokumentet som blir brukt er Statoils tekniske spesifikasjon TR2382, og alle kvalitetsprosedyrar er utforma for å oppfylla EN-ISO 3834-2. WPQR og WPS er i samsvar med EN-ISO 15614-7.

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no