FASILITETGeneratorverkstad

LOS Elektro har ein eigen generatorverkstad på Rubbestadneset med kranar, tørkeanlegg og høgtrykksvaskarar.

Til generatorverkstaden kjem det årleg rundt 300 skip, der det vert utført større og mindre ombyggingar av alarmanlegg, framdriftsanlegg, thrustarar, generatorar mv.

Kontaktpersonar

Me ønskjer deg eit triveleg opphald her på Rubbestadneset!

Clement Stautland
Clement Stautland
Sales Manager, Wärtsilä
+47 931 88 112
clement.stautland@wartsila.com
Olav Urang
Olav Urang
Selgjar, LOS Marine
+47 901 64 690
olav.urang@los-marine.no